Rewolucyjny system nawadniania roślin.


Hydrobox to opatentowany system do nawadniania roślin ogrodowych, zieleni miejskiej, trawników, nasadzeń oraz do zabezpieczeń przeciwerozyjnych. Potrafi przechwycić i zmagazynować wodę z opadów, podlewania i tę przesączającą się w glebie. Dzięki niemu łatwiej utrzymać rośliny w dobrej kondycji nawet podczas suszy.


Więcej
parallax background
 

Sprawdź, jakie produkty rozwijamy

 

Zapytaj o produkt, współpracę lub zamówienia


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Geotabo Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej, ul. Dworcowa 8 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu