parallax background

Jak możemy pomóc roślinom przetrwać suszę?

Współtwórca HYDROBOXu, dr Krzysztof Lejcuś, wielokrotnie zadawał sobie to pytanie. Naukowiec pragnął wynaleźć panaceum na niepokojącą sytuację hydrologiczną na świecie i jej wpływ na rozwój roślinności. Postanowił rozpocząć badania naukowe.

7 Lat

trwały prace
nad Hydroboxem

36%

o tyle zwiększyły się
plony na plantacji

Prace nad HYDROBOXem trwały ponad 7 lat. Badaniom poddano przede wszystkim właściwości polimerów. Na świecie próbowano mieszać je z glebą, jednak efekty nie były zadowalające. Polimer, aby napęcznieć i zatrzymać wodę, potrzebował miejsca do zwiększenia swojej objętości. Wymieszany z ziemią nie potrafił tego zrobić.

Tak narodziła się idea stworzenia przestrzennego magazynu wody. Rozpoczęto poszukiwania materiałów idealnych do opracowania innowacyjnego rozwiązania. Przebadano wówczas ponad 100 rodzajów geowłóknin i geosyntetyków oraz zasadzono prawie 4000 roślin. W rezultacie wielu prób powstał HYDROBOX – innowacyjne połączenie wielofunkcyjnej geowłókniny, drenującej maty i wydajnego polimeru.

HYDROBOX zadziałał na rośliny jak kroplówka. Podczas przeprowadzania prób laboratoryjnych dr Lejcuś sprawdzał działanie wynalazku również na swoich grządkach. Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Kwiaty i warzywa rosły w błyskawicznym tempie.


Na plantacji malin wystarczyło umieścić HYDROBOX pod roślinami raz na 3 lata, a plony zwiększyły się o 36%. Wkrótce okazało się, że dzięki HYDROBOXowi można utrzymać roślinność w miejscach dotychczas dla nich niekorzystnych – np. na skarpach, nasypach, stromych zboczach czy rekultywowanych składowiskach odpadów.

HYDROBOX szybko zyskał uznanie instytucji naukowych na całym świecie. Został nagrodzony za innowacyjność w Polsce, Belgii i Malezji. Nowatorskim rozwiązaniem zainteresowały się kraje europejskie (Hiszpania, Włochy) i arabskie (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Turcja), w których występują problemy z niedoborem wody.

W 2012 roku wynalazek skomercjalizowano. Była to pierwsza w kraju komercjalizacja w ramach programu unijnego Innowacyjna Gospodarka. Wzmożone zainteresowanie mediów zaowocowało pozyskaniem niezależnych inwestorów i rozwinięciem produkcji na skalę masową.

 
parallax background