Projekty
Unijne

Firma Geotabo we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu realizuje Projekt Unijny pt. „Hydrobox 2.0 innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin” w ramach Działania Badania naukowe i prace rozwojowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie nowej generacji produktów Hydrobox. Będą one efektem przeprowadzenia multidyscyplinarnych badań przemysłowych i rozwojowych w obszarze kluczowych krajowych specjalizacji.

Nieustannie trwają prace nad doskonaleniem rozwiązania jakim jest Hydrobox. Obecnie realizowany jest projekt „Hydrobox 2.0 innowacyjna technologia wspomagająca oszczędzanie wody i wegetację roślin”

więcej o projekcie Hydrobox 2.0